Bestuursleden

Ons bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Voorzitter
Ronald Gordijn

Secretaris
Ellen Faber

Penningmeester (tevens vice-voorzitter)
Hans Vlasblom

Public Relations
Ellie van Gemeren

Algemeen Bestuurslid
Hans van der Knaap

Correspondentieadres bestuur

Bestuur Scouting Ruwaard van Puttengroep
Postbus 348
3200 AH Spijkenisse

Terreinbeheerder
Mark Kompanje