Huurvoorwaarden

Het clubgebouw wordt verhuurd onder de volgende voorwaarden:

  • Verhuur vindt alleen plaats aan groepen met een volwassen begeleiding.
  • Betaling dient voor aanvang volledig te zijn overgemaakt.
  • Het aanwezige keukengerei, borden, etc. in de keuken mag gebruikt worden.
  • Voor het stoken van kampvuren dient dit bij de brandweer gemeld te worden.
  • De huurder dient tijdens de reguliere opkomsttijden, zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur het gebouw en terrein te verlaten en in ordelijke staat aan de verhuurder ter beschikking te stellen. In overleg kan hiervan worden afgeweken.
  • Tijdens de zomervakantie verhuren wij ons clubgebouw alleen van zaterdag 13.00 uur tot en met de volgende zaterdag 11.00 uur.
  • De beschikbare lokalen worden veegschoon ter beschikking gesteld en moeten minimaal in deze staat achtergelaten worden.